j!j


j!j: Meer- en hoogbegaafdheidsbegeleiding geeft advies, begeleiding en coaching aan meer- en hoogbegaafde kinderen en hun ouders, leerkrachten en schoolteams.“Het uitgangspunt is, waar heeft het kind zelf behoefte aan.

Waar wil j!j aan werken? Wat heb j!j nodig?

Samen zoeken we naar een manier om ervoor te zorgen

dat j!j weer lekker in je vel komt te zitten

en daardoor ook weer beter tot je recht kunt komen.

j!j mag zijn wie je bent!”De begeleiding kan bestaan uit:


Individuele begeleiding en coaching van meer- en hoogbegaafde kinderen

Advies en tips aan kind, ouders en school

Aanpassen van het onderwijsaanbod op school (compacten, verdiepen en verrijken)

Het organiseren van een teambijeenkomst over hoogbegaafdheid

Advies over verrijkingsmateriaal

Begeleiding bij het leren leren, leren leven en leren denken


Leren leren - leren leven - leren denken


Leren leren (praktische talenten):


Oplossingsvermogen: - Een aanplak kennen, kiezen, gebruiken en volhouden.

Organisatievermogen: - Plannen. Eerst denken dan doen.

Doorzettingsvermogen - Doorzetten als het moeilijk wordt en oefenen als het nodig is.


Leren leven (sociaal-emotionele aspect):


Zelfstandigheid - Jezelf zijn, zelfvertrouwen, zelfkennis, een realistisch en positief zelfbeeld, initiatief en verantwoordelijkheden nemen, zelfbeheersing, discipline.

Samenwerkingsvermogen - Erbij horen, inschikken en opkomen voor jezelf.

Communicatievermogen - Gehoord, gezien en begrepen worden.


Leren denken (cognitieve taken):


Onderzoeksvermogen - Analytisch en kritisch denkvermogen dat je inzet om je doel te bereiken. Hogere denkvaardigheden en onderzoekend leren.

Ontwerpvermogen - Analytisch, kritisch en vooral creatief denkvermogen inzetten voor ontwerpen leren.

Reflectievermogen en feedback geven - Zelfbeeld versterken door reflecteren. Ken je kwaliteiten, valkuilen, afkeren en uitdagingen.


“Maar ik weet niet zeker of mijn kind wel meer- of hoogbegaafd is!”


Dat hoeft ook niet. Waar het om gaat is dat er kinderen zijn die niet altijd even makkelijk hun plekje kunnen vinden in het schoolsysteem en/of hun omgeving. Op welke manier dan ook. Of je nu spreekt over meerbegaafd, hoogbegaafd, begaafd, hooggevoelig of hoogsensitief. Deze kinderen hebben vaak een bepaalde mate van een verhoogde intensiteit of bewustzijn. Daarom spreek ik zelf het liefst over “hoogbewust”. Deze term is naar mijn idee treffender dan welk ander woord ook.Nieuwsgierig geworden?

Kijk gerust verder op deze site!

Ik help jullie graag op weg!


Mariëtte Chaudron – Talentbegeleider